In-daksysteem voor pv-panelen

aandachtspunten bij een esthetische oplossing

Veel woningeigenaren die zonne-energie willen opwekken, kiezen om esthetische redenen voor een in-daksysteem. Hierbij worden de panelen niet ‘op’ het dak geïnstalleerd, maar ‘erin’ geïntegreerd door ze in een verzonken bak of op rubberfolie te leggen. In beide gevallen brengt de keuze voor ‘in-dak’ belangrijke aandachtspunten met zich mee.

Behalve dat het volgens veel huiseigenaren een fraaier gezicht is, biedt een in-dakinstallatie nog een paar voordelen. Zo hoeven bij nieuwbouw minder dakpannen te worden gebruikt, en kan de afmeting van het dak en de omvang van de pv-installatie nauwkeurig op elkaar worden afgestemd zodat het dakoppervlak optimaal wordt gebruikt.

Installatie op rubberlaag
Bij een traditioneel in-daksysteem worden de pv-panelen in een in het dak verzonken bak geïnstalleerd, maar er is ook een andere mogelijkheid. Zo zijn er aanbieders die systemen aanbieden waarbij de panelen niet in een bak, maar op een vlakke rubberlaag worden gelegd. Dat biedt een aantal voordelen ten opzichte van plaatsing in een bak. Een bakconstructie moet bijvoorbeeld worden ‘omzoomd’ door twee rijen dakpannen. Door panelen op een rubberlaag direct op het dakvlak te leggen, kunnen panelen worden doorgelegd tot aan de dakrand. Veel huiseigenaren vinden dat mooier, en je haalt zo een optimaal opwekkingsrendement uit het volledige dakoppervlak.

Een belangrijker voordeel van plaatsing op rubberfolie is dat je niet aan pv-panelen met standaardafmetingen bent gebonden. Dat is wel het geval als voor een bakconstructie met standaardmaatvoering wordt gekozen. Zo’n bakconstructie heeft hierdoor als nadeel dat met name pv-panelen van Panasonic - die een iets afwijkende maat hebben - niet kunnen worden toegepast. Dat is bij gebruik van een rubberlaag dus wel mogelijk, en dat biedt extra voordeel. Juist bij in-daksystemen leveren deze panelen namelijk een beter rendement dan veel panelen van andere fabrikanten.

Minder vermogen bij warme panelen
Dat laatste heeft te maken met de extreem lage temperatuurcoëfficiënt van Panasonic-panelen. Als de temperatuur van een pv-paneel boven de 25 graden stijgt - iets wat op zomerse dagen al snel het geval is – leidt dit tot rendementsverlies. Dat verlies wordt uitgedrukt in een coëfficiënt, en de lage temperatuurcoëfficiënt van Panasonic-panelen geeft dus aan dat het rendement grotendeels wordt behouden als het paneel warmer wordt.
Dat is bij in-daksystemen van nog grote belang dan bij traditionele systemen waarbij de panelen boven het dak ‘zweven’. Bij in-dakopbouw is er namelijk nauwelijks of geen ruimte voor ventilatie onder de panelen. Hierdoor loopt de temperatuur sneller op en neemt het rendement sneller af; een fenomeen dat wordt afgeremd als voor panelen met een lage temperatuurcoëfficiënt wordt gekozen. 


Het effect hiervan is in de praktijk duidelijk zichtbaar. Bij een woning in Wapenveld werd twee jaar geleden bijvoorbeeld een in-daksysteem met 5.760 Wp aan vermogen aangelegd. Installateurs gaan ervanuit dat in Nederland bij optimale omstandigheden ongeveer 92 procent van dat vermogen daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. Op basis van die schatting zou bij het project in Wapenveld op jaarbasis maximaal zo’n 5.200 Wp kunnen worden opgewekt, maar dat vermogen werd hier ruimschoots overschreden. De oorzaak is volgens de betreffende installateur dat de bewoner voor KURO-panelen van Panasonic – en dus voor een hoge rendement – heeft gekozen.


Investeren in veiligheid
Het is bij aanschaf van pv-panelen, zeker als het om een in-daksysteem gaat, dus raadzaam om voor kwaliteit te kiezen. De meerprijs hiervan betaalt zich op de middellange termijn immers ruimschoots terug. Maar er is nog een andere, belangrijke reden om niet op kwaliteit te beknibbelen. Met enige regelmaat komt in het nieuws dat pv-installaties spontaan in brand kunnen vliegen, met alle desastreuze gevolgen van dien. Onderzoekers van TNO die deze branden in kaart hebben gebracht, stellen dat in-daksystemen een hoger risico met zich meebrengen dan traditionele installaties. Een reden daarvoor is dat bij in-daksystemen de panelen dichter op andere dakdelen liggen.

Het risico op ongelukken kan grotendeels worden uitgesloten door voor kwalitatief hoogwaardige installaties te kiezen en ze alleen door goede vakmensen aan te laten leggen. Bekende problemen die tot risico’s leiden, zijn dat bij de aansluiting van de panelen verschillende merken stekkers aan elkaar worden gekoppeld, of dat er onvoldoende veiligheidsvoorzieningen in de installatie zijn aangebracht. Voor een relatief kleine meerprijs kunnen panelen echter individueel worden gemonitord en voorzien van een ‘power optimizer’ die ingrijpt bij overspanning, zodat de kans op ongelukken vrijwel is uitgesloten. Een goede vakman of -vrouw kan hier de juiste adviezen over geven, zodat je een in-daksysteem aanschaft waarbij een hoog rendement wordt gecombineerd met optimale veiligheid.

 

 

Een goed advies is goud waard

Alles voor een tevreden klant! Een erkend 5-sterrenspecialist wil u niet slechts een product of dienst verkopen, maar juist een fijne aankoopbeleving garanderen. Hierdoor weet u zeker dat u bij een winkel aanklopt waar de mensen tot het uiterste gaan om u 100% tevreden te stellen.

Vind uw 5-Sterrenspecialist

Gratis meer informatie over Zonnepanelen?

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Een goed advies is goud waard

Wanneer u zeker wilt zijn van een goed advies, informeer dan bij een 5-sterrenspecialist.

Vind uw 5-Sterrenspecialist