Bouwend Nederland

vereniging van bouw- en infrabedrijven


Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met

ongeveer 5000 aangesloten bouwbedrijven de grootste werkgeversorganisatie in

de bouw. De totale bouwsector is in Nederland goed voor 6% van het bruto

binnenlands product en voor een productie van 56,6 miljard euro (prijsniveau

2006). De sector biedt werk aan ruim 500.000 mensen.

Bouwend Nederland is een slagvaardige, professionele organisatie die zich

inzet voor een betere profilering van de branche en een passende

maatschappelijke erkenning voor een sector die economisch en sociaal

belangrijk is. De bouw bepaalt het gezicht van Nederland. Zij maakt wonen,

werken, leren, recreƫren, reizen, handel en vervoer mogelijk.

 

Kerntaken

De kerntaken van Bouwend Nederland zijn belangenbehartiging,

brancheontwikkeling en individuele dienstverlening aan haar lidbedrijven.

 

Belangenbehartiging

De belangrijkste taak van Bouwend Nederland is het scheppen van ruimte voor

bouw- en infrabedrijven om economisch en maatschappelijk verantwoord te

kunnen bijdragen aan een optimale ruimtelijke inrichting van Nederland. De

ontwikkelingen op economisch en demografisch niveau volgen elkaar snel op,

de maatschappij verandert constant. Bouwend Nederland draagt graag bij aan

het oplossen van maatschappelijke problemen op het gebied van ruimtelijke

ordening, volkshuisvesting en mobiliteit.

 

Bouwend Nederland behartigt de belangen van haar leden op Europees,

nationaal, regionaal en lokaal niveau. De vereniging streeft ernaar in een

vroeg stadium betrokken te zijn bij de ontwikkeling van nieuwe wet- en

regelgeving om zo invloed uit te kunnen oefenen. Bouwend Nederland is

aangesloten bij MKB-Nederland en bij VNO-NCW. Voor meer informatie over

belangenbehartiging kunt u kijken bij het onderdeel 'Visie' op de homepage

van deze website.

 

Brancheontwikkeling

Naast belangenbehartiging richt Bouwend Nederland zich op

brancheontwikkeling; het verder professionaliseren van de bedrijfsvoering

van haar leden. Hierdoor kan de sector zich ontwikkelen tot een moderne,

innovatieve en betrokken sector die een belangrijke bijdrage levert aan

economische, sociale en maatschappelijke vraagstukken. Deze programma's

worden door Bouwend Nederland ontwikkeld en aangeboden aan de leden.

 

Ledenservice

Een derde belangrijke taak van de vereniging is het bieden van

dienstverlening, individueel en collectief. De dienstverlening speelt zich

op alle niveaus binnen de vereniging af: landelijk, regionaal, lokaal en via

specialistische vakgroepen. Op het gebied van individuele dienstverlening

kunt u denken aan Bouwend Nederland Advies (de telefonische helpdesk), de

spreekuren sociale zaken, financiƫle ledenvoordelen en kwaliteitslabels. Ook

via bijeenkomsten kunt u veel nuttige informatie ontvangen. Verder ontvangt

u uw persoonlijke inlogcode voor informatie op het deel van de website van

Bouwend Nederland, dat alleen voor leden bestemd is.


Kijk voor meer informatie op: www.bouwendnederland.nl

Een goed advies is goud waard

Alles voor een tevreden klant! Een erkend 5-sterrenspecialist wil u niet slechts een product of dienst verkopen, maar juist een fijne aankoopbeleving garanderen. Hierdoor weet u zeker dat u bij een winkel aanklopt waar de mensen tot het uiterste gaan om u 100% tevreden te stellen.

Vind uw 5-Sterrenspecialist

Een goed advies is goud waard

Wanneer u zeker wilt zijn van een goed advies, informeer dan bij een 5-sterrenspecialist.

Vind uw 5-Sterrenspecialist