NHG regels

taxatieregels aangescherpt

NHG-regels taxatierapporten aangescherpt - 15 oktober 2009
Vanaf 1 januari 2010 accepteert de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) alleen nog maar taxatierapporten, die zijn uitgebracht door tussenkomst van taxatiebureaus die door NHG zijn erkend. De taxatiebureaus kunnen in aanmerking komen voor erkenning door NHG als deze voldoen aan een aantal objectieve criteria. De geldgevers en de brancheverenigingen van taxateurs zijn hierover inmiddels geïnformeerd.
NHG speelt hiermee in op de ontwikkelingen in de taxatiebranche gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van taxatierapporten en het voorkomen van hypotheekfraude door onjuiste taxaties.

Centrale toetsing
De belangrijkste voorwaarde voor taxatiebureaus om in aanmerking te komen voor erkenning door NHG is een centrale toetsing op de juistheid van het uit te brengen taxatierapport. Deze toetsing vindt onder meer plaats op basis van een modelwaardebepaling en op basis van voldoende referentiepanden. Daarnaast mogen taxateurs uitsluitend taxeren in een aan hen toegewezen werkgebied. Tevens dienen zij lid te zijn van een branchevereniging en ingeschreven te zijn in het register van een van beide certificeringsinstituten (VastgoedCert; SCVM).

"Ik ben ervan overtuigd dat het vooraf door erkende taxatiebureaus controleren en valideren van taxatierapporten, een belangrijke bijdrage zal leveren aan het verder terugdringen van hypotheekfraude", stelt Karel Schiffer, algemeen directeur van de Nationale Hypotheek Garantie. "De taxatiebranche verdient een groot compliment dat zij erin is geslaagd taxatiebureaus op te richten ter optimalisering van de kwaliteit van taxatierapporten. Het is voor alle bij de financiering van een eigen woning betrokken partijen van groot belang dat sprake is van een juiste waardebepaling."

Niet ouder dan 6 maanden
Een andere aanscherping van de NHG-regels is dat het taxatierapport op de datum van de hypotheekofferte niet ouder mag zijn dan 6 maanden. Dit was tot op heden 12 maanden.

Erkenning
Taxatiebureaus die in aanmerking willen komen voor een erkenning door NHG, kunnen hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij NHG. De hiervoor geldende criteria en de erkende taxatiebureaus worden hier vermeld.

NHG
De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen heeft tot doel het creëren van een duurzaam gunstig klimaat voor de financiering van het eigen woningbezit in Nederland. Het WEW verstrekt daartoe de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). NHG is een garantie op hypothecaire leningen voor de aankoop en verbetering van een eigen woning. Indien de woning onverhoopt moet worden verkocht en de opbrengst is lager dan de hypotheekschuld, betaalt het WEW de restschuld aan de geldgever. De consument heeft ook het voordeel van een lagere rente. Dit voordeel kan momenteel oplopen tot 0,70%.

Een goed advies is goud waard

Alles voor een tevreden klant! Een erkend 5-sterrenspecialist wil u niet slechts een product of dienst verkopen, maar juist een fijne aankoopbeleving garanderen. Hierdoor weet u zeker dat u bij een winkel aanklopt waar de mensen tot het uiterste gaan om u 100% tevreden te stellen.

Vind uw 5-Sterrenspecialist

Een goed advies is goud waard

Wanneer u zeker wilt zijn van een goed advies, informeer dan bij een 5-sterrenspecialist.

Vind uw 5-Sterrenspecialist