Domotica platform nederland

Draagt bij aan kwaliteit en duurzaamheid

Het woord Domotica is een samentrekking van domus (woning) en telematica. Het is in 1994 op de Nederlandse markt geïntroduceerd door het Domotica Platform Nederland, nadat reeds in de jaren tachtig de eerste proefprojecten waren gelanceerd. Domotica is een voortzetting van de elektrificatie van de woning en de eerste productie in Nederland van huishoudelijke apparaten in 1908.Domotica staat voor elektronische communicatie tussen allerlei elektrische toepassingen in de woning en woonomgeving ten behoeve van bewoners en dienstverleners. In een Domotica woning worden zorgtaken, communicatie, ontspanning en andere huiselijke bezigheden door talrijke elektrische apparaten en netwerken gemakkelijker gemaakt.

Domotica omvat alle elektronische toepassingen in de woning om functies te besturen (verwarmen, ventileren, verlichten, etc.) en diensten uit de woonomgeving te gebruiken (alarmeren, telefoneren, televisie kijken, etc.). Dit gebeurt bij voorkeur flexibel: op elke plek en op elk tijdstip dat het de bewoner past, met een gemakkelijke bediening en desgewenst op afstand.

Het Domotica Platform Nederland hanteert sinds 1994 dan ook de volgende formele definitie:
Domotica omvat alle apparaten en infrastructuren in en rond woningen, die elektronische informatie gebruiken voor het meten, programmeren en sturen van functies ten behoeve van bewoners en dienstverleners.

Domotica is vooral consumentenelektronica, die onderling verbonden is door een 'naadloos elektronisch netwerk'. Het draagt op efficiënte wijze bij aan het plezier, de waarde en duurzaamheid van het wonen. Consumentenelektronica stelt speciale eisen aan onder meer de marketing, de distributie, de installatie, het gebruiksgemak en de prijzen. Dit vereist derhalve grote produktievolumes. Essentiëel voor Domotica is een solide en open in-huis-netwerk, dat 'naadloos, pijnloos en probleemloos' moet zijn, aldus belangrijke spelers op deze markt, zoals Philips en Microsoft.

Platform
Het Domotica Platform Nederland is een netwerk van organisaties die op uiteenlopende wijze betrokken zijn bij Domotica. Dit netwerk omvat een verscheidenheid aan branche-organisaties, bedrijven, universiteiten, research instituten, consumentenorganisaties, consultants en overheden. Het draagt bij aan de kwaliteit en duurzaamheid van het wonen door nieuwe toepassingen van de Informatie en Communicatie Technologie (ICT) in de woonomgeving.

De uitwisseling van kennis en ervaringen tussen partners en associates vormt de basis voor samenwerking in projecten en allianties. Dit wordt gerealiseerd aan de hand van tien samenhangende doelstellingen. Daarmee kan het Domotica Platform gekarakteriseerd worden als een innovatief kennis- en ervaringscentrum, zowel gericht op producenten en consumenten alsmede op kennisinstituten en overheden.

Een goed advies is goud waard

Alles voor een tevreden klant! Een erkend 5-sterrenspecialist wil u niet slechts een product of dienst verkopen, maar juist een fijne aankoopbeleving garanderen. Hierdoor weet u zeker dat u bij een winkel aanklopt waar de mensen tot het uiterste gaan om u 100% tevreden te stellen.

Vind uw 5-Sterrenspecialist

Gratis meer informatie over Domotica?

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Een goed advies is goud waard

Wanneer u zeker wilt zijn van een goed advies, informeer dan bij een 5-sterrenspecialist.

Vind uw 5-Sterrenspecialist