Algemene spelvoorwaarden

Deze algemene spelvoorwaarden van FMG Design B.V., Postbus 173, 5100 AD Dongen, zijn van toepassing op prijsvragen en op alle promotionele kansspelen, zoals SMS & Win en Mail & Win acties, hierna te noemen als Acties, die door FMG Design B.V worden georganiseerd. Deze acties zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

ClubMessage B.V. ondersteunt en faciliteert de desbetreffende acties op de website wonenwonen.nl georganiseert door FMG Design B.V. en in het kader van SMS & Win.

Deelnemers aan de Actie kunnen deelnemen door middel van sms of e-mail. De communicatiekosten bedragen maximaal €0,60 per deelname. Om mee te doen aan de Actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en/of NAW-gegevens).

De te winnen prijs omvat een reis voor twee personen naar een variabele bestemming die aan de hand van het aantal deelnemers kan groeien. De winnaar van deze eerder genoemde prijs  zal op 20 december 2010  bekend gemaakt worden. De prijswinnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld. De uitslag zal tevens na te lezen zijn op de website www.wonenwonen.nl of andere geadviseerde media.

Deelnemers dienen op het moment van deelname aan een Actie ofwel ouder te zijn dan 16 jaar, ofwel de schriftelijke toestemming te hebben van zijn/haar ouder of voogd om aan de Actie deel te nemen.

Eventuele (inkomsten)belasting die in verband met prijzen moet worden betaald, komt voor rekening van de betreffende winnaar. De te winnen prijs is exclusief kansspelbelasting.

Als een deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met de door FMG Design B.V. georganiseerde acties, dan kan de deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan FMG Design B.V. kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan FMG Design B.V., Postbus 173, 5100 AD Dongen onder vermelding van ‘ klacht prijsactie'.