Technogym wellnessfilosofie

beweging is krachtig medicijn

Lange tijd is het belang van het ware welzijn van de aarde en haar bewoners verwaarloosd, met grote gevolgen voor de gezondheid van mens en maatschappij. Steeds meer mensen leiden aan hart- en vaatziekten, zorgkosten lopen snel op. De roep om een gezonde leefstijl is luider dan ooit tevoren. Overheden, bedrijven en internationale organisaties zoeken naar oplossingen om het gezondheidsniveau te verbeteren. Wellness company Technogym heeft al jaren een uitgesproken visie op welzijn, die gebaseerd is op het belang van voldoende lichaamsbeweging. Deze wellnessfilosofie lijkt steeds relevanter en krijgt steeds meer bijval.Nerio Alessandri, de man die Technogym ruim vijfentwintig jaar geleden oprichtte, zegt: "In sterk ontwikkelde landen als Nederland wordt de maatschappij gedomineerd door technologie en automatisering. Daardoor vallen meer en meer mensen ten prooi aan een onbeweeglijke leefstijl. Wij geloven in de werking van lichaamsbeweging als preventiemiddel tegen ziekte. Beweging is voor iedereen een krachtig medicijn, met uitsluitend positieve bijwerkingen."

Jaarlijks leiden ongezonde leefstijlen – waaronder onvoldoende beweging, slechte eetgewoonten en roken – wereldwijd tot circa 36 miljoen vroegtijdige sterfgevallen. 3.2 miljoen slachtoffers kunnen direct worden toegeschreven aan onvoldoende beweging, zo blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie.

"Gezond zijn is voor iedereen de moeite waard," is Alessandri's opvatting. "Voor mensen, omdat ze prettiger en langer leven. Voor bedrijven, omdat hun medewerkers creatiever en productiever zijn. En voor overheden, om de kosten van de gezondheidszorg te reduceren."

Preventie en voorlichting
In westerse landen is de gezondheidszorg van oudsher gebaseerd op behandeling. Door de forse stijging van hart- en vaatziekten onder grote delen van de bevolking zijn deze zorgstelsels niet langer houdbaar. Preventie en voorlichting over voldoende beweging en een gezonde leefstijl bieden een uitweg. In Engeland, de Verenigde Staten, Japan en ook Nederland worden lichaamsbeweging en gezonde eetgewoonten dan ook gestimuleerd met overheidscampagnes.

Vooruitgang
Ook steeds meer bedrijven dragen bij aan een gezonde samenleving, door medewerkers te stimuleren om te bewegen. Deze ondernemingen worden enerzijds gedreven door maatschappelijke verantwoordelijkheid en anderzijds door het geloof in de bijdrage van de gezondheid van medewerkers aan de vooruitgang van het bedrijf. Gezonde medewerkers betekent immers minder ziekteverzuim, een positieve instelling en verhoogde productiviteit.

In beweging
Technogym is wereldwijd partner van Exercise is Medicine, een medisch wetenschappelijk project van de American Medical Association, dat er op gericht is lichamelijke oefening tot onderdeel te maken van ziektepreventie en ziektebehandeling. Naast grootmachten als Coca Cola en Unilever wordt de 'kleine' wellness company jaarlijks uitgenodigd voor het Workplace Wellness Initiative tijdens het World Economic Forum in Davos. Vanuit het sterke geloof dat ondernemers naast hun commerciële functie ook een sociale rol hebben, richtte Nerio Alessandri in 2003 de non-profit Wellness Foundation op, waarmee hij zijn persoonlijke visie uitdraagt en een bijdrage aan welzijn levert door training en onderzoek.

Een goed advies is goud waard

Alles voor een tevreden klant! Een erkend 5-sterrenspecialist wil u niet slechts een product of dienst verkopen, maar juist een fijne aankoopbeleving garanderen. Hierdoor weet u zeker dat u bij een winkel aanklopt waar de mensen tot het uiterste gaan om u 100% tevreden te stellen.

Vind uw 5-Sterren­specialist
Vind uw 5-Sterren­specialist