Nieuw kabinet

de gevolgen voor je hypotheek

Bron afbeelding

Nieuw kabinet: de gevolgen voor je hypotheek

Op 26 oktober 2017 is na een van de langste formatieperiodes ooit dan toch het nieuwe kabinet Rutten III beëdigd. Voor het overgrote deel laat het nieuwe kabinet de huidige hypotheeknormen, alhoewel er ook sprake is van hervormingen van twee belastingvoordelen voor huizenbezitters.

Versnelde afbouw hypotheekrenteaftrek

Om gelijk af te trappen met een van de meest onverwachte veranderingen: het versneld afbouwen van de hypotheekrenteaftrek. Hier is de afgelopen jaren (sinds 2014) al sprake van geweest, maar toen betrof het een jaarlijkse verlaging van een half procent. In het nieuwe regeerakkoord is vastgelegd dat deze stappen vanaf 2020 worden vergroot met 3 procent per jaar. Zo wordt het binnen een paar jaar alleen nog mogelijk de hypotheekrente af te trekken over het laagste belastingtarief, dat in het nieuwe belastingstelsel 36,9 procent bedraagt. Houdt hiermee dus rekening als wilt berekenen hoeveel hypotheekrente je moet gaan betalen voor een bepaalde hypotheek, bijvoorbeeld bij Vergelijk.com. De verlaging van de renteaftrek houdt in dat het belastingvoordeel van huiseigenaren steeds minder wordt, en hoge inkomens dit het eerst merken.

Verlaging eigenwoningforfait

Om huizenbezitters weer gedeeltelijk te compenseren voor de verminderde mogelijkheden voor hypotheekrenteaftrek, is besloten het eigenwoningforfait te verlagen. Wat het eigenwoningforfait ook alweer is? Dit is een percentage van de WOZ-waarde van de woning dat wordt opgeteld bij je inkomsten waarover je belasting betaalt. In de meeste gevallen geldt nu een eigenwoningforfait van 0,75 procent, maar dit zal verlaagd worden tot 0,6 procent.

Afschaffing Wet Hillen

Naast de fiscaal voordelige verlaging van het eigenwoningforfait is er echter weer een nadeel voor mensen die hun hypotheek grotendeels of volledig hebben afgelost. Voor hen was tot 2005 het eigenwoningforfait een bijtelling, maar sinds dat jaar is vastgesteld dat het voor huizenbezitters vervalt als het hoger is dan de hypotheekrenteaftrek. Deze Wet Hillen is als belastingvoordeel ingevoerd om aflossing van (toen nog vooral aflossingsvrije) hypotheken te stimuleren. Het nieuwe kabinet heeft bekend gemaakt de Wet Hillen stapsgewijs te gaan afschaffen. Omdat het eerder gestelde termijn van 20 jaar tot veel verontwaardiging leidde bij huiseigenaren die dit als een boete zagen voor hun goede gedrag qua aflossen de afgelopen jaren, zal de wet nu uitgefaseerd worden in 30 jaar. 

Aangescherpte Energieprestatie-eisen (EPC) voor nieuwbouwwoningen

In het nieuwe regeerakkoord zijn strengere eisen gesteld aan zogenaamde ‘groene woningen’ gezien de aanscherping van de Energieprestatie-eisen (EPC) voor nieuwbouwwoningen. Voor hypotheken van energiezuinige en duurzame woningen geven banken nu een rentekorting, waardoor de huizenbezitter minder hypotheekrente hoeft te betalen. Door aanscherping van de eisen komen mogelijk minder kopers van een nieuwbouwwoning voor een lagere hypotheekrente in aanmerking.

Maximale hypotheek blijft 100 procent 

Vroeger was het heel gebruikelijk naast het bedrag voor de aanschaf van de woning, ook de kosten koper en eventuele verbouwingskosten mee te financieren in het hypotheek. De afgelopen jaren is de maximale hypotheek echter steeds verder stapsgewijs verlaagd. In 2018 wordt de laatste stap genomen en zal de hoogte van de hypotheek ten opzichte van de woningwaarde (loan to value) niet verder verlaagd worden dan 100 procent. Ondanks dat er wordt gezegd dat het nog beter zou zijn als mensen altijd een gedeelte van hun woning zelf financieren, wil het kabinet niet dat starters de toegang tot de huizenmarkt wordt ontzegd.

Wat zijn de effecten op de gehele woningmarkt?

Het kabinet heeft ervoor gekozen belastingvoordelen zoals de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek te verminderen nu het goed gaat op de woningmarkt. Normaal zouden dit soort maatregelen kunnen leiden tot dalende huizenprijzen, maar dat is niet aannemelijk nu de woningmarkt het zo goed doet.

De maatregelen die het kabinet neemt hebben voornamelijk als doel de woningmarkt minder kwetsbaar te maken. Met het nog altijd merkbare effect van de crises sinds 2008 toen er te weinig is gebouwd terwijl de vraag erna wel sterk is toegenomen (er is zelfs al weer sprake van oververhitting in bepaalde steden), probeert het kabinet nu vraag en aanbod op de woningmarkt in balans te brengen. 

Een goed advies is goud waard

Alles voor een tevreden klant! Een erkend 5-sterrenspecialist wil u niet slechts een product of dienst verkopen, maar juist een fijne aankoopbeleving garanderen. Hierdoor weet u zeker dat u bij een winkel aanklopt waar de mensen tot het uiterste gaan om u 100% tevreden te stellen.

Vind uw 5-Sterren­specialist
Vind uw 5-Sterren­specialist